Page 10 - Wolfswinkel Groentechniek - Husqvarna Automower Pro 2021
P. 10

FACILITY MANAGERS


     EEN ONBERISPELIJKE

     EERSTE INDRUK

     Als facility manager staat u dagelijks voor de meest uiteenlopende taken. Wanneer u het
     gazononderhoud kunt overlaten aan een robotmaaier, maakt u waardevolle werkuren vrij
     en besteedt u minder tijd aan management. Ondertussen zorgt de maaier in alle stilte en
     zonder uitlaatgassen voor indrukwekkende, gezonde en keurig gemaaide grasvelden, die
     uw klanten, gasten en personeel ongetwijfeld weten te waarderen.

                                 Automower 550 × 1 € 0,21

                                    5.000 m²
                                    ®
                                               M²/JAAR

                KOSTENRAMING OVER 6 JAAR


                Jaarlijkse investeringskosten inclusief aankoop, bedrading en installatie  € 667
                Jaarlijkse onderhoudskosten inclusief reserveonderdelen, onderhoud en elektriciteit  € 396
                Totale jaarlijkse kosten                   € 1.063
    DE 3 GROOTSTE VOORDELEN VOOR FACILITY MANAGERS:    1  MINDER WERK,          2  VERSTOOR            3  BEHEER VAN

      LAGERE KOSTEN            DE RUST NIET            OP AFSTAND

      Aangezien de Automower       De Automower werkt zo goed als   Met Husqvarna Fleet Services™ kunt
                ®
                             ®
      autonoom werkt, blijft er meer tijd  geruisloos, zonder uw bewoners,  u het gazononderhoud gemakkelijk
      over voor andere taken en besteedt  gasten of personeel te storen.   beheren en controleren vanaf uw
      u minder tijd aan management, wat                    telefoon, tablet of laptop (zie ook op
      de kosten verlaagt.                           pagina 19).
  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15