Page 8 - Wolfswinkel Groentechniek - Husqvarna Automower Brochure 2021
P. 8

HOE WERKT HET?                                                     OPLADEN                         EFFICIËNTE MAAITECHNIEK
                                                                                                                         • Het gras wordt met drie fijne vlijmscherpe messen gemaaid.
                                                                                                                         • De drie vrij draaiende messen zijn op een schijf gemonteerd
                                                                                                                          en kunnen gemakkelijk worden vervangen.
                                                                                             Wanneer de accu bijna leeg is, vindt de maaier op een van de  • De messen kunnen in de schijf terugdraaien wanneer ze
                                                                                             volgende manieren zijn weg naar het laadstation terug:  tegen harde voorwerpen zoals stenen, takken enz. stoten,
                                                                                                                          zodat de schade beperkt blijft.
                                                                                             • door het signaal te volgen dat afkomstig is van de antenne
                                                                                              van het laadstation;                 • Het maaisel is zo fijn en klein dat het niet hoeft te worden
                                         BEGRENZINGSDRAAD                                                                          opgevangen.
                                                                                             • door de geleidingsdraad terug naar het laadstation te volgen;
                                                                                             • door de begrenzingsdraad te volgen tot hij binnen het bereik
                                                                                              van het signaal van het laadstation komt.
                                              GELEIDINGSDRAAD


                                                                                                   MAAICYCLUS                 ONGEËVENAARD MAAIRESULTAAT
                                                                                                   • De werking is gebaseerd op een concept dat  Husqvarna Automower® maakt gebruik van vlijmscherpe
                                                                                                    erop gericht is om kort gras kort te houden. messen om elk grassprietje te maaien, wat resulteert in een
                                                                                                   • Husqvarna Automower® vindt het laadstation  groen gazon vol mals gras dat met conventionele messen
                                                                                                    automatisch terug.            niet kan worden gerealiseerd. Het maaisel doet na het maaien
                                                                                                   • De laadtijd bedraagt ongeveer 60 minuten. dienst als natuurlijke meststof en houdt het gazon mals, groen
                                                                                                   • Begint opnieuw te maaien, dag in, dag uit  en mosvrij.
                                                                                                    ongeacht het weer (behalve bij sneeuw).                                                                                                                         BOTSING- EN HEFSENSOREN

                                                                                                                         Botsing- en hefsensoren zorgen voor meer veiligheid. Wanneer
                                                                                                                         de maaier een voorwerp tegenkomt, rijdt hij achteruit, keert hij
                                                                                                                         om en verandert hij van richting. Als hij wordt opgetild, worden
                                                                                                                         de messen en de maaier onmiddellijk uitgeschakeld.                                  GEMAKKELIJK IN TE STELLEN                                                                           HOE BEREKENT U
                                  Het werkoppervlak en de oppervlakken die uw Husqvarna                                                             DE HELLINGSHOEK VAN UW GAZON?
                                  Automower® moet vermijden, worden gedefinieerd door                                                              Plaats een luchtbelwaterpas op de grond en houd het
                                  een begrenzingsdraad, die eenvoudig rond het gewenste                                                             horizontaal. Meet de afstand tussen de grond en het uiteinde
                                  maaioppervlak wordt gelegd.                                                                          van het waterpas dat de grond niet raakt. Deel vervolgens
                                  Op husqvarna.com komt u hierover meer te weten.                                                                die afstand door de lengte van het waterpas. U krijgt dan de
                                                                                                                         hellingshoek in %. Voorbeeld: Als de afstand 10 cm bedraagt en
                                                                                                                         uw waterpas 50 cm lang is, bedraagt de hellingsgraad 20 %.
                                  NAVIGATIE                                                                       HUSQVARNA
                                  • De begrenzings- en de geleidingsdraden worden met  ONREGELMATIG MAAIPATROON                                    AUTOMOWER®
                                   pennen in het gazon vastgezet of worden vlak onder het                                                KOOPGIDS
                                   oppervlak begraven. De draden die met pennen op hun  • Hiervoor is geen specifieke programmering nodig.
                                   plaats worden gehouden, verdwijnen na enkele weken in  • Bestrijkt alle delen - zelfs op een complex gazon
                                   het gazon.                       en/of een gazon met bomen, bloemenperken,
                                  • De maaier blijft binnen het oppervlak dat met de   doorgangen enz.                                                        x/y =
                                   begrenzingsdraad rond de perimeter van het werkoppervlak  • Het gras wordt hierdoor in verschillende richtingen                                  % helling
                                   werd afgebakend.                    gemaaid, waardoor het er als een zacht tapijt uitziet.
                                  • Het laadstation zendt een signaal naar de draad die de
                                   maaier naar het gras leidt dat moet worden gemaaid en leidt                                             husqvarna.com/roboticbuyingguide
                                   hem daarna ook terug naar het laadstation.
                                                           8                                                           9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13